שמורת טבע - רוחמה כוכר

תוכנית 7/ 03/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע - רוחמה כוכר
מספר: 7/ 03/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
תשכ''ג - 1963 ספר החוקים מס' 404 מ- 15 אוגוסט 1963.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5חלק1
12חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1967תאריך פרסום: 16/06/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1367. עמוד: 1646. שנה עברית: התשכז .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1967תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1967. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1967. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1967.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1966
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1966תאריך פרסום: 20/10/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1310. עמוד: 186. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה29/08/1966
קבלת תכנית15/08/1966