שמורת טבע, אלוני בית קשת

תוכנית ג/ 12297

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, אלוני בית קשת
מספר: ג/ 12297
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע.

לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים ואתרי הנצחה התש"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

לשמור על החי והצומח והדומם במצבם הטבעי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית קשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15145חלק1-2, 23
15147חלק6
15148חלק4, 61-3, 5, 8
15149חלק1-2, 5
16945חלק16-1711, 15
17042חלק1
17043חלק1
17044חלק4-51, 3
17221חלק1, 28-292, 30
17222חלק3-15, 20-24, 2625
17408חלק3-4, 7
17409חלק43, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית22/01/2001