שמורת טבע, בקעת בית נטופה

תוכנית ג/ 13139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, בקעת בית נטופה
מספר: ג/ 13139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לשמורת טבע.


עיקריהתכנית:
1. לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים.
שמורת טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק תכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.

2. לשמור על החי, הצומת והדומם במצבם הטבעי.

3. להבטיח כי לא יעשה כל שינוי בחלקה בזמן כלשהו שכתוצאה ממנו תפגע באופן כלשהו כניסת מי שטפונות דרך החלקה למאגר יודפת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל

תיאור המיקום:
צמוד למאגרי המים ולמתקני מקורות בבקעת בית נטופה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17637חלק106, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2688. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח18/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3431. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית15/04/2002