שמורת טבע, הר יבניאל

תוכנית ג/ 14666

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, הר יבניאל
מספר: ג/ 14666
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטח נחל יבניאל והכרזתו לשמורת טבע לפי "חוק הגנים הלאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998".

ב. לשמור על החי , הצומח והדומם במצבם הטבעי.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעוד שמורת טבע.
ב. קביעת הפרוט התכליות בשמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
דרומית מזרחית ליבניאל ובצמוד לשמורת טבע מוכרזת מצפה אלות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15386חלק3-11, 141-2, 12-13, 15-24
15387חלק11-12, 18, 21-22, 242, 9-10, 13-17, 19-20, 23, 25
15485חלק1-12, 42-44, 9213-17, 19-21, 32-41, 45, 93-94
15486חלק2-18, 34-36, 43, 14437-42, 44, 52-58, 60-64, 141-142, 145
17372חלק15-169-10, 14, 17, 19
17373חלק16-17, 20, 28-34, 58-59, 61
17375חלק7-8, 11
22566חלק3-7, 10-13, 15-16, 18, 22, 30, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/06/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2004
קבלת תכנית13/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600322/02/2006