שמורת טבע, הר כמון

תוכנית ג/ 15033

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, הר כמון
מספר: ג/ 15033
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד השטח מיעוד של יער טבעי לשימור ויער נטע אדם קיים לייעוד שמורת טבע.
2. שינוי יעוד מאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח לשמורת טבע.
3. לייעד השטח לשמורת טבע לפי " חוק גנים לאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , התשנ"ח - 1998 " לפי חוק התכנון והבניה , תשכ"ה - 1965.
4. לשמור על החי, הצומח , והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
כ- 3 ק"מ דרומית מזרחית לכרמיאל, מערבית ליישוב כמון ומזרחית ליישוב מכמנים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18848חלק10, 1512, 14
18849חלק1, 5
18850חלק2
19150חלק1
19154חלק8, 17, 29
19259חלק40
19260חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9743שמורת טבע - הר כמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1865. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2010. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1762. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2009. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2008
החלטה בדיון בוולק"ח27/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/04/2005
קבלת תכנית26/10/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה