שמורת טבע, מסיל עסניה

תוכנית ג/ 14752

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, מסיל עסניה
מספר: ג/ 14752
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 לייעד את השטח לשמורת טבע , עפ"י |" חוק גנים לאומיים , שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ה - 1998" , ולפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965".

2.1.2. לשמור על החי, הצוח והדומם במצבם הטבעי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
נספחיםדברי הסבר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן

תיאור המיקום:
ממערב לדרך 98 ומצפון מערב למושב אלוני הבשן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201000חלק11
202000חלק16, 18-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 232. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/08/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2413. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/06/2004
קבלת תכנית17/05/2004