שמורת טבע, נוה אור

תוכנית ג/ 718

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמורת טבע, נוה אור
מספר: ג/ 718
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד השטח כשמורת טבע לפי חוק לגנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג - 1963. ספר החוקים מס. 404 מ- 15 אוגוסט 1963. ופקודת בנין ערים 1936 סעיף 11 סעיף קטן ז. כל בניה בשטח תאושר בהתאם לתכנית בנוי מאושרת ע"י ו.ב.ע. מוסמכת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22660חלק1, 3, 125-1274, 128, 144
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1967תאריך פרסום: 20/07/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1378. עמוד: 1900. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/1967
פרסום להפקדה בעיתונים16/11/1966תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1966. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1966. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1966תאריך פרסום: 03/11/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1315. עמוד: 298. שנה עברית: התשכז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/1966
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1966
קבלת תכנית17/12/1965