שמוש חורג אחסון וטיפול במזגנים.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 732

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג אחסון וטיפול במזגנים.
מספר: גז/ ש/ 732
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג במבנה קיים למטרת אחסון וטיפול במזגנים, מערכות הגברה ותאורה ואיחסון כללי + גדר פנימית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5703חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201322/07/2002