שמוש חורג אחסון מוצרי קרמיקה.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 793

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג אחסון מוצרי קרמיקה.
מספר: גז/ ש/ 793
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמוש חורג במבנה מאושר לאחסנת מוצרי קרמיקה. הריסת רשת צל, הריסת סככת חניה + שינויים ותוספות + 4 משטחי חניה + ממ"מ - מעבר ל- 3 דונם.החזרת חלק מהמבנה ליעודו המקורי, הריסת פרגולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרותבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6308חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601515/08/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500705/04/2005