שמוש חורג בסככה חקלאית למפעל הדפסות לאריזות

בקשה ועדה מקומית פקיעין החדשה 2009/ 0328

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שמוש חורג בסככה חקלאית למפעל הדפסות לאריזות
מספר: פקיעין החדשה 2009/ 0328
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמוש חורג בסככה חקלאית למפעל הדפסות לאריזות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19079חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה19/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010