שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת גן אירועים.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 712/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת גן אירועים.
מספר: גז/ ש/ 712/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת גן אירועים וחניה בשטח 16,442,35 מ"ר והיתר לבניה לשמוש חורג, במבנים חקלאיים למטרת: מטבח. שרותים. משרד ואחסנה בשטח 360 מ"ר, בריכת נוי ופיתוח השטח וגדר הנדרשים לצורך שרות לגן אירועים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5439חלק5-6
5440חלק4, 16, 22, 28
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400226/01/2004