שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת תחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד

בקשה ועדה מקומית גזר/ 20050047

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת תחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
מספר: גזר/ 20050047
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגזרגזר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4724חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים53007/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח27605/05/2008