שמוש חורג גן אירועים, גני כנען.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג גן אירועים, גני כנען.
מספר: גז/ ש/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5439חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה14/12/2009
טיפול בתנאים-התנאים מולאו08/12/2009
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/11/2009
החלטה בדיון בבקשה14/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2009