שמוש חורג הי-טק רכיבים אלקטרוניים ושיווק סיטונאי.

בקשה ועדה מקומית צש/ ש/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג הי-טק רכיבים אלקטרוניים ושיווק סיטונאי.
מספר: צש/ ש/ 87
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג במבנה קיים שנבנה בהתאם להיתר בניה, משימוש חקלאי לשימוש להי-טק רכיבים אלקטרוניים ושיווק סיטונאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7795חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800304/02/2008