שמוש חורג לאחסון מוצרי קרמיקה.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 767

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג לאחסון מוצרי קרמיקה.
מספר: גז/ ש/ 767
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג במבנה לול וסגירתו, בניה למטרה של איכסון מוצרי קרמיקה ונייר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6817חלק79
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201322/07/2002