שמוש חורג למבנה עבור עובדים זרים

בקשה ועדה מקומית חמ/ ש/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג למבנה עבור עובדים זרים
מספר: חמ/ ש/ 5
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג בקרקע חקלאית למטרת מבנה מגורים עבור עובדים זרים שטח של 96 17

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרותבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6308חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010