שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.

בקשה ועדה מקומית צש/ ש/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש חורג למבנים קיימים בהיתר:אחסון בקרור,מסגריה.
מספר: צש/ ש/ 86
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג למבנים קיימים בהיתר: אחסון בקירור של מוצרים מן החי + מסגריה + סככת עבודה + אחסנת תבניות בניה של חברת דוקה + אחסנה פתוחה לתבניות בניה של חב' דוקה + איחסון אריזות של בקבוקי פלסטיק של חב' פוליכר + איחסון והרכבת מכסחות דשא של חב' פרנדלי + משרדים + גדרות + הריסות כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןצור משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8220חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ05/03/2007
החלטה בדיון בבקשה24/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/08/2006