שמוש חורג לקרקע : תעשיה במקום חקלאי ל- 4 שנים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 101/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שמוש חורג לקרקע : תעשיה במקום חקלאי ל- 4 שנים
מספר: 101/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג לקרקע : תעשיה איסוף ואחסון גרוטאות ברזל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16976חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702626/06/2007