שמושי פל"ח בראש נחלה, נהלל

תוכנית ג/ 18466

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמושי פל"ח בראש נחלה, נהלל
מספר: ג/ 18466
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"הוספת שימושי פל"ח בתחום המגורים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות בראש הנחלה"

עיקרי ההוראות:
- הסדרה והתרה של שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום אזור המגורים ובתחום שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות לצרכי תעסוקה.
- קביעת זכויות בניה ותכליות תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות במושב ומניעת עומס יתר.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים ואופי החקלאי-כפרי של המושב.
- שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס להתפתחויות סוציו-כלכליות צפויות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17184חלק1-21
17185חלק1-23
17186חלק1-3967
17187חלק1-3655
17188חלק1-17, 19
17192חלק1-18, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5696. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6787. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2011. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/08/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית28/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2010
קבלת תכנית15/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה