שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי

תוכנית ג/ 18468

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי
מספר: ג/ 18468
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימושים מבוססים על פעילות חקלאית ו/ או חומרים פעילים חקלאים בתחום המגורים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות בראש "הנחלה".

עיקרי ההוראות:
- הסדרה והתרת שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיות בתחום אזור המגורים ובתחום שטח החקלאי עם הנחיות מיוחדות לצרכי תעסוקה.
- קביעת זכויות בניה ותכליות תוך ניצול מושכל של תשתיות קיימות במושב ומניעת עומס יתר.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים ואופי החקלאי- כפרי של המושב.
- שמירת האיזון החברתי במושב בהתייחס להתפתחויות סוציו-כלכליות צפויות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17611חלק13
17612חלק5, 11, 133-4, 6, 10, 12
17614חלק4-6, 10, 12
17616חלק85, 7, 9, 11
17618חלק5-61-4
17619חלק3-4, 9
17620חלק32, 4-5, 14
17653חלק3, 82, 5-6
17663חלק1-2
17804חלק1, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10820שינויים בנחלות 43, 55, 78 במושב ציפורישינוי
תוכניתג/ 9075תכנית מתאר - מושב ציפורי.שינוי
תוכניתג/ 7693שנוי יעוד מחקלאי למגורים, ציפורישינוי
תוכניתג/ 12978שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6386. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2012. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3078. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/01/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית19/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/03/2010
קבלת תכנית15/10/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה