שמוש.חורג למכירת צמחים ופרחים בחלק ממבנה משתלה בהיתר

בקשה ועדה מקומית רצ/ ש/ 894

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שמוש.חורג למכירת צמחים ופרחים בחלק ממבנה משתלה בהיתר
מספר: רצ/ ש/ 894
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמוש חורג ל-5 שנים למכירת צמחים ופרחים במשתלה בהיתר בקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןהרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3631חלק99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200701407/08/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601120/06/2006