שמיעת התנגדויות לתוספת חדרי שינה סגירת מרפסת ומחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 10/ 198/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שמיעת התנגדויות לתוספת חדרי שינה סגירת מרפסת ומחסן
מספר: אל/ 10/ 198/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרש"י
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5757חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200822416/08/2010