שמרת (היוצרים)

תוכנית ג/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שמרת (היוצרים)
מספר: ג/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של משק קבוצי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת

תיאור המיקום:
ישוב: שמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18044חלק
18045חלק
18130חלק
18131חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/1960תאריך פרסום: 25/08/1960. מס' ילקוט פרסומים: 786. עמוד: 2050. שנה עברית: התשך .
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1960תאריך פרסום: 06/08/1960. מס' ילקוט פרסומים: 692. עמוד: 1690. שנה עברית: התשך .
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1960
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1955
קבלת תכנית19/01/1954