שנהב חן בבוסתנאי.

תוכנית רח/ 550/ א/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנהב חן בבוסתנאי.
מספר: רח/ 550/ א/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד'.
2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ- 772 מ"ר ל- 1210 מ"ר + מרפסות מקורות בשטח 165 מ"ר, הגדלת מס' יח"ד מ- 6 יח"ד ל- 11 יח"ד, שינוי במספר הקומות מ- ע+4 קומות לקומת מרתף+ קומת קרקע+ 5 קומות + קומה שישית חלקית.
3. שינוי בקוי בניין: למזרח 4.8 מ' במקום 5 מ' , לצפון 4.5 מ' במקום 5 מ'.
4. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי לרחוב עפ"י המסומן בתשריט המצורף.
5. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון

תיאור המיקום:
.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק559
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1611. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1034. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/06/2008
קבלת תכנית06/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97230/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801321/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה