שנהב חן סימילנסקי

תוכנית רח/ 800/ א/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנהב חן סימילנסקי
מספר: רח/ 800/ א/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.

2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ- 950 מ"ר ל- 1320 מ"ר +מרפסות מקורות.
הגדלת מס' יחידות דיור המותרות בתחום התכנית מ- 7 יחידות דיור ל- 12 יחידות דיור .
שינוי במספר הקומות המותרות בתחום התכנית מ-ע+4 קומות למרתף+קרקע+5+קומה חלקית.

3. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שטח עיקרי ממוצע לדירה לא יפחת מ- 110 מ"ר עם מרפסות מקורות לכל יחידות דיור בשטח ממוצע של 15 מ"ר ליחידת דיור .

2. חמרי הגימור יהיו קשיחים באישור מהנדס העיר.

3. קוי בניין יהיו בהתאם למצויין בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותסמילנסקי

תיאור המיקום:
רח' סוקולוב בקרבת פינת רח' פינס.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק411
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1271. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/10/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 837. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2008
קבלת תכנית15/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים99415/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800617/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה