שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.

תוכנית ג/ 4551

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.
מספר: ג/ 4551
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית מתאר לעירית הבדואים קישון אשר מגדירה
את היעדים השונים של הקרקע בתחום העיירה תוך
סמון יעודי קרקע שונים לצורכי ציבור כגון:דרכים
שטחים לבניני צבור ושטחים ציבורים פתוחים. תוך
התחשבות במצב הדמוגרפי של התושבים. מנהגיהם
והרגליהם ומצב עסוקם המיוחד.
מגמת תכנית זו היא לרכז את שיבטי הבדואים באזור
לישוב אחד ולאפשר להם להקים את בתיהם כחוק תוך מתן
ל השרותים לתושבי העיירה .
הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים מיוחד. כ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר

תיאור המיקום:
ישוב: זרזיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17302חלק
17303חלק
17490חלק
17492חלק
17493חלק
17494חלק
17495חלק
17496חלק
17502כל הגוש
17585חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/03/1990תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית21/06/1982