שנוי בגודל ובמקום דרך להולכי רגל - רינה

תוכנית ג/ 11206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בגודל ובמקום דרך להולכי רגל - רינה
מספר: ג/ 11206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי בגודל ובמקום דרך להולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית01/03/1999