שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 18787

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
מספר: ג/ 18787
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בנייה וכיסוי קרקע צפיפות והקטנת קווי בניין

עיקרי ההוראות:
הגדלת אחוזי בנייה מ- 50% ל- 100% וכיסוי קרקע עד 43.3% ומס' יח"ד ע 5 והקטנת קווי בניין לפי המסומן בתשריט יעודי קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית09/03/2010