שנוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית

תוכנית גנ/ 18590

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית
מספר: גנ/ 18590
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
שינוי הוראות בניה
הגדלת אחוזי בניה מותרים במגרש
שינוי קווי בנין צידי מ - 3 מ' ל - 4 מ'
הכפפת הוצאת היתרי בניה לתכנית בינוי והסדרי תנועה וחניה שתאושר ע"י הועדה המקומית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11081חלק8
11083חלק125
12774חלק140151, 160, 162, 165, 168
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 16219ריתכנון שכונת מגורים מזרחית, יוקנעם עליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2696. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 33. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2010
קבלת תכנית17/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201001524/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201000527/04/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה