שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18296

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
מספר: גנ/ 18296
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות וזכויות בניה

עיקרי ההוראות:
תוספת קומה מעל המותר (קומה תת קרקעית)
שינוי קוי בניה
הגדלת אחוזי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/10/2009
קבלת תכנית25/06/2009