שנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין

תוכנית ג/ 18757

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין
מספר: ג/ 18757
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת יח"ד וזכויות בנייה בתא שטח מספר 1, 2.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5669. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון יומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1529. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2010. עיתון: עיתון יומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2010
קבלת תכנית24/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100323/03/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001016/06/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית