שנוי בהוראות וזכויות בניה

תוכנית ג/ 14450

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בהוראות וזכויות בניה
מספר: ג/ 14450
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת.


עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים מיוחד.
הגדרת הוראות וזכויות בניה חדשות בתחום התוכנית שינוי בקווי בנין לפי תשריט
שינוי בקווי בנין לפי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16561חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5194יעוד השטח למגורים, נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3842. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 682. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2004
קבלת תכנית15/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402218/08/2004