שנוי במגבלות בניה בבניה קיימת

תוכנית 22/ 03/ 102/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי במגבלות בניה בבניה קיימת
מספר: 22/ 03/ 102/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במגבלות בניה בבניה קיימת (אחוזי וקוי בניה) להטבת דיור, ע"י תוספות סטנדרטיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רחוב אלפסי, נתיבות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק155, 178-179
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1983תאריך פרסום: 24/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2897. שנה עברית: התשמג .