שנוי במערכת הדרכים המקומית, ריינה

תוכנית גנ/ 18298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי במערכת הדרכים המקומית, ריינה
מספר: גנ/ 18298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת דרכים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משצ"פ מגורים א' ודרך להולכי רגל לדרך משולבת
שינוי יעוד מדרך מאושרת לשביל ומגורים ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק6-7, 13-15, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/08/2009
קבלת תכנית25/06/2009