שנוי בשלביות ביצוע דרכים לתחנת דלק, כפר כנא

תוכנית ג/ 18519

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בשלביות ביצוע דרכים לתחנת דלק, כפר כנא
מספר: ג/ 18519
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בשלביות ביצוע

עיקרי ההוראות:
חלוקת ביצוע הסדרי התנועה ומערכת הדרכים המאושרים בתכנית מס' ג/ 14431 לשלבים.
מתן אפשרות לקבלת טופס 4 לתחנת הדלק אחרי ביצוע שלב א' ממערכת הדרכים לפי נספח מצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק8, 21, 100, 131
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14431תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2009
קבלת תכנית12/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000227/01/2010