שנוי בתוואי ורוחב דרכים

תוכנית ג/ 12324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בתוואי ורוחב דרכים
מספר: ג/ 12324
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי בתוואי דרכים והסדרת מערכת דרכים, על מנת להוציא מבנים קיימים מתחום דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק206, 19, 21-23, 25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2003. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית19/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 26. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2002
החלטה בדיון בוולק"ח03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2002
קבלת תכנית21/02/2001