שנוי בתקנון תכנית מפורטת -ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 6768

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי בתקנון תכנית מפורטת -ביר אל מכסור
מספר: ג/ 6768
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי
שטחים בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10334חלק
10361חלק
12219חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5814שנוי יעוד למגורים -ביר מכסורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1993תאריך פרסום: 07/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4073. עמוד: 971. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/01/1993
פרסום לאישור בעיתונים03/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות10/10/1991תאריך פרסום: 10/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3928. עמוד: 153. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה10/04/1991
קבלת תכנית03/07/1989