שנוי בתקנון, מירון

תוכנית ג/ 8106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי בתקנון, מירון
מספר: ג/ 8106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת חדרי כיתות לימוד באיזור המיועד למגורי
הפנימיה והסגל ב-מ2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון

תיאור המיקום:
ישוב: מירון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13688חלק11, 14, 33, 5610, 12, 15, 21-22, 26-27, 29, 31-32, 34-35, 63, 66, 70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 374מירון ההיסטוריתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3106. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/05/1996
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/01/1996
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/1995
פרסום להפקדה ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 188. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה12/05/1993
קבלת תכנית30/03/1992