שנוי גבול בין איזור המגורים למלונאות, שבי ציון

תוכנית ג/ 19133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי גבול בין איזור המגורים למלונאות, שבי ציון
מספר: ג/ 19133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הממשק התפר בין שתי תכניות מאושרות בצורה הנכונה ללא חפיפה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד בחלק הדרום מערבי של חלקה 8 בגוש 11953 ממלונאות ונופש מעורב מבני בריאות לאזור מגורים א.
תאום גבולות בין המגרשים למגורים, מדרום למגרש המיועד למלונאות ונופש מלון חופית מצפון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19953חלק87, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13730תכנית מפורטת למגורי החבריםשינוי
תוכניתג/ 15080הוספת תכליות וזכויות בניה באזור מלונאות - שבי ציוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות24/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2012. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4699. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/06/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2010
קבלת תכנית16/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה