שנוי הוראות בניה והתויית דרך, גוש חלב

תוכנית ג/ 17811

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי הוראות בניה והתויית דרך, גוש חלב
מספר: ג/ 17811
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מספר 6.
לגיטימציה למצב קיים.

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך מספר 6.
שינוי יעוד דרך למגורים.
שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך.
שינוי יעוד ממבנה ציבור לדרך
הגדלת אחוזי בנייה ותכסית קרקע לתא שטח "61" באזור מגורים.
הגדלת כסוי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליגוש חלבגוש חלב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14109חלק1011-12, 75-76, 87
14112חלק78-8081-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4124שנוי תואי דרך , גוש חלבשינוי
תוכניתג/ 912תכנית מתאר גוש חלבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3450. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1094. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2009
קבלת תכנית14/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000617/03/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים109202/12/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900501/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה