שנוי והתאמה של דרכים בשטח הכפר, נעורה

תוכנית ג/ 8227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי והתאמה של דרכים בשטח הכפר, נעורה
מספר: ג/ 8227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי
שטחים בתחום התכנית.
ב. שנוי תוואי דרכים בהתחשבות במצב הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה

תיאור המיקום:
ישוב: נאעורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17051חלק1-3, 6-7, 26
17052חלק5, 37
17053חלק20-21
17054חלק1-2, 6
17060חלק1
17061חלק1
17072חלק27-31
17073חלק3, 20-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1995תאריך פרסום: 30/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4293. עמוד: 2659. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית16/11/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1994תאריך פרסום: 01/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4243. עמוד: 4914. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/1994
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1994
קבלת תכנית19/08/1993