שנוי זכויות בניה והסדרי תנועה, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 18931

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי זכויות בניה והסדרי תנועה, בסמת טבעון
מספר: ג/ 18931
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/08/2010
קבלת תכנית02/06/2010