שנוי חלוקה קיימת.הפרדת שטחים לבנין בתי הורים

תוכנית עח/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי חלוקה קיימת.הפרדת שטחים לבנין בתי הורים
מספר: עח/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי חלוקה קיימת.הפרדת שטחים לבנין בתי הורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8304חלק12-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1964תאריך פרסום: 12/11/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1131. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית27/01/1964