שנוי חלקי בתוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10673

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי חלקי בתוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10673
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלקי של תוואי דרך מאושרת על מנת להתאימה
לתכנית חלוקה מאושרת ופתוח קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק5, 15-16, 22, 31, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 132. שנה עברית: התשסד .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2003
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4547. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1998
קבלת תכנית21/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003