שנוי יעוד אזור לתכנון מחדש לאזור צבורי פתוח

תוכנית עח/ 20/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד אזור לתכנון מחדש לאזור צבורי פתוח
מספר: עח/ 20/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור לתכנון מחדש לאזור צבורי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: שושנת העמקים ע'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8333חלק34-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1986תאריך פרסום: 23/09/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3381. עמוד: 3113. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית23/09/1986