שנוי יעוד וקווי בנין בגוש 13063 ח' 60, צפת

תוכנית ג/ 17741

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד וקווי בנין בגוש 13063 ח' 60, צפת
מספר: ג/ 17741
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים למלונאות (אכסון מלונאי)

עיקרי ההוראות:
הגדרת שטחי בניה
הגדלת תכליות ושימושים
הגדלת גובה בניה
הגדרת קווי בניין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13063חלק60112-113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3336שינוי יעוד לתכנון מיוחד - צפתכפיפות
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5321. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/06/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3709. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2009. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2008
קבלת תכנית15/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202510/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200305/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201102214/12/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201101218/07/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201100111/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201001215/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201000118/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903322/09/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103220/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801310/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה