שנוי יעוד ותוספת זכויות בניה, חצור

תוכנית ג/ 14686

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ותוספת זכויות בניה, חצור
מספר: ג/ 14686
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ד' ושינוי בהוראות ג/ 5709 לקווי בנין ולאפשר התרת מחסנים, סככות קיימות
2. הגדרת זכויות בניה חדשות לאזור מגורים ד'
3. שינוי יעוד והגדרת זכויות והוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13855חלק34, 164
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3620אתר המרכז חצורשינוי
תוכניתג/ 5709אתר מרכז מבניין דרומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/04/2005
קבלת תכנית28/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502407/11/2005