שנוי יעוד ותיקון תכניות מתאר מפורטות בצפון מזרח דיר חנא

תוכנית ג/ 12427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי יעוד ותיקון תכניות מתאר מפורטות בצפון מזרח דיר חנא
מספר: ג/ 12427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד שטחים חקלאים ליעודי מגורים, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, שטחים משולבים ציבורי ומגורים. שנוי יעוד קרקע ורה - תכנון התכנית המאושרת אשר תכלול תיקונים למערך הדרכים (ביטול דרכים והצעת דרכים חדשות) ויעודי הקרקע בתחום תכנית מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק10-12, 14-183, 9, 13, 19, 23, 29, 36, 39
19414חלק3, 304, 68, 104
19428חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2254. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/01/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2003
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1836. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית22/04/2001