שנוי יעוד ח"ח 39 ממבני ציבור למגורים ב', רמת ישי

תוכנית ג/ 11139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד ח"ח 39 ממבני ציבור למגורים ב', רמת ישי
מספר: ג/ 11139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
ב. לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה בתחום התכנית.
ג. שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב' עקב הפקעת
של %100.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4834. עמוד: 2296. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5518. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1999
קבלת תכנית19/01/1999