שנוי יעוד חלק מחלקה -עבלין

תוכנית ג/ 1166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעוד חלק מחלקה -עבלין
מספר: ג/ 1166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים רגיל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/10/1969